Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:
 2. Administratorem Państwa danych jest A2 Inwestycje Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Kolejowej 12/7, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
 3. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@a2deweloper.pl tel. +48 668-608-194
 4. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

ADO  przetwarza następujące zwykłe dane osobowe:

       5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Cele przetwarzaniaPodstawy prawne przetwarzania
Pozyskiwanie potencjalnych klientówDobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a – RODO)
Działania marketingowe/handloweDobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a – RODO)
Sprzedaż nieruchomościDane są niezbędne do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO)
Nabycie usług związanych z realizacją prac budowlanychDane są niezbędne do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO)
Prowadzenie rekrutacjiPrzewarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c –RODO)
Obsługa kadrowa pracownikówPrzewarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c –RODO)
 1. Okres przechowywania danych
  • Dane potencjalnych klientów są przechowywane przez 2 lata od daty ich pozyskania.
  • Dane klientów i kontrahentów są przechowywane przez okres 6 lat od daty realizacji transakcji.
 2. Odbiorcy danych
  • Dane klientów mogą być przekazane notariuszom w celu realizacji umów sprzedaży oraz bankom w celu udzielenia kredytów hipotecznych.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • ADO nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  • ADO nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą może żądań od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Ma prawo żądać dostarczenia jej danych w formacie ustrukturyzowanym.

Informacja o plikach cookie

Niniejsza serwis www zbiera następujące informacje i zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika:

Nazwa cookieOpis
_ga   Unikalny identyfikator używany do zbierania statystycznych informacji w jaki sposób odwiedzający stronę jej używa.
_gatUżywane przez usługę Google Analytics do określenia częstotliwości odświeżania. Wprowadza limit odbioru danych w serwisach o dużym obciążeniu ruchem odwiedzających.
_gidRejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych w jaki sposób odwiedzający używa strony www.
collectUżywany do wysłania danych do usługi Google Analytics o tym jakiego urządzenia odwiedzający używa do oglądania serwisu i o jego zachowania na stronach serwisu. Śledzi użycia przełączenia użytkownika pomiędzy urządzeniami i kanałami marketingowymi.
NIDRejestruje unikalny identyfikator który  identyfikuje powracające urządzenie  użytkownika. Ten identyfikator jest używany do targetowania reklam.
elementor 

Przepisy Ochrony Danych Osobowych pomagała nam wdrożyć firma ITstudio.me