JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY BLIŹNIAKIEM A SZEREGOWCEM?

Przeglądając ogłoszenia deweloperów w Ożarowie Mazowieckim, Brwinowie, Pruszkowie, PIastowie można znaleźć ofertę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej.  Zależnie od zapisów miejscowego planu, inwestycje jednorodzinną można realizować jako:

  1. dom jednorodzinny 1-lokalowy wolnostojący
  2. dom jednorodzinny 2-lokalowy  wolnostojący
  3. dom jednorodzinny 1-lokalowy w zabudowie bliźniaczej
  4. dom jednorodzinny 2-lokalowy w zabudowie bliźniaczej
  5. dom jednorodzinny 1-lokalowy w zabudowie szeregowej
  6. dom jednorodzinny 2-lokalowy w zabudowie szeregowej

Najczęstszym wyborem deweloperów dla lokalizacji segmentów pod Warszawą są budynki jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej. Pod względem praktycznym każdy z lokal jest niezależny – ma niezależne wejścia, instalacje, własne miejsca postojowe. Są to nieruchomości  bezczynszowe, które oferują prywatną zieloną przestrzeń w ogrodzie. 

Segmenty m.in. w Ożarowie Mazowieckim w zabudowie bliźniaczej względem zabudowy szeregowej najczęściej oferują:

Reszta funkcjonalności jest porównywalna, natomiast zwykle lokale w zabudowie bliźniaczej są droższe od tych w zabudowie szeregowej w związku z m.in. większym kosztem działki pod taki lokal.

*** Dla porządku, Ustawa Prawo Budowlane wskazuje definicje: ***

budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;